Pálenie Jánskej vatry

Dátum a Čas
25. jún 2022 21:52 – 26. jún 2022 21:53
Miesto
Malé Borové chotár

Obecný úrad ďakuje usporiadateľom Jánskej vatry, Ján Mičáň, Slávka Mičáňová, Jozef Kyseľ a Peter Válek, pomohli aj iní, za perfeknú akciu zorganizovanú po dlhej dobe v našej obci. V mene organizátorov ďakujeme aj sponzorom, ktorí prispeli na vydarenú akciu.

Zverejnené 26. júna 2022.
Bez úpravy .