Samospráva

.........Starosta...........Zástupca starostu..

Ako vybavíte

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Územný plán

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .