Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malé Borové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ID: 2022/3 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

8.5.2022

Začiatok účinnosti 9.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.M.Hodžu, 031 01 Lipt. Mikuláš

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva s LPS s.r.o.

Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.

20.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kosovo 1553, 034 01 Ružomberok

Dodávateľ - IČO 45472220

Prílohy

Fa-Osobný údaj

10.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Fa-T.com

10.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k dohodám

ID: 01.04.2022 – UPSVaR Liptovský Mikuláš

8.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ UPSVaR Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

5.4.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.M.Hodžu, 031 01 Lipt. Mikuláš

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda úradu prace

ID: 27/22 – ˇ´Úrad prace Liptov. Mikuláš

7.2.2022

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ ˇ´Úrad prace Liptov. Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

DOHODA č.21/22/012/26

ID: 230/21 – Úrad práce

22.11.2021

Začiatok účinnosti 22.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 22.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Sídlo:M.M.Hodžu 1784/30 031 80

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve verejných služieb

ID: 207/21 –

1,50 €

26.10.2021

Začiatok účinnosti 13.10.2021

Koniec účinnosti 13.10.2023

Dátum podpísania 13.10.2021

Suma s DPH 1,50 €

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k licenčnej zmluve č.U1573/2013

ID: Č.1573/2013 – MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A

160,00 €

21.6.2021

Začiatok účinnosti 1.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica IČO 36041688

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: Č 100/2021 – Trafin Oil SK

10,00 €

10.3.2021

Začiatok účinnosti 8.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Trafin Oil SK,s.r.o. S.Sakalovej 190/30 Bytča 014 01 IČO 47313382 IČ DPH:SK2023813044

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva TOPSET

17.2.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy