Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malé Borové.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok k zmluve č.1 o zabezpečení zimnej údržby

Jozef Vejčík

11.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Jozef Vejčík

Dodávateľ - Sídlo , 027 32 Huty

Dodávateľ - IČO 46186891

Prílohy

Dodatok k zmluve

OZO

11.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36380415

Prílohy

Dohoda s ÚPSVaR 22/22/012/5

Ústredie práce

23.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č.22ú22/010/9 s ÚPSVaR

ÚPSVaR

9.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ ÚPSVaR

Dodávateľ - Sídlo M.M.Hodžu , 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

ID: 2022/3 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

8.5.2022

Začiatok účinnosti 9.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.M.Hodžu, 031 01 Lipt. Mikuláš

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva s LPS s.r.o.

Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.

20.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kosovo 1553, 034 01 Ružomberok

Dodávateľ - IČO 45472220

Prílohy

Fa-Osobný údaj

10.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Fa-T.com

10.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k dohodám

ID: 01.04.2022 – UPSVaR Liptovský Mikuláš

8.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ UPSVaR Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

5.4.2022

Začiatok účinnosti 5.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.M.Hodžu, 031 01 Lipt. Mikuláš

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda úradu prace

ID: 27/22 – ˇ´Úrad prace Liptov. Mikuláš

7.2.2022

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ ˇ´Úrad prace Liptov. Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

DOHODA č.21/22/012/26

ID: 230/21 – Úrad práce

22.11.2021

Začiatok účinnosti 22.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 22.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Malé Borové

Objednávateľ - Sídlo Malé Borové 34, 027 32 Zuberec

Objednávateľ - IČO 00315613

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Sídlo:M.M.Hodžu 1784/30 031 80

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy