Územný plán

Zverejnené 30. novembra 2021.
Bez úpravy .