Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

František Kurajda

Viliam Kováč

Miroslav Vrašťák

Milan Šablatúra