Obecný úrad

Zastupujúci starosta obce: Martin Baranec
Adresa: Malé Borové 34
027 32 Zuberec

Telefón: 044 / 559 41 50

E-mail: 
obecmaleborove@gmail.com