Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Malé Borové.

Nadpis

Zverejnené

Spoločný obecný úrad

ID: 47/22 – Male Borové 34

18.3.2022

Dátum uloženia 18.3.2022

Odberná lehota 4.4.2022

Miesto uloženia Obec Malé Borové

Odosielateľ ŠD Invest,s.r.o. Nižná Revúca 33 034 74

Adresát Male Borové 34

Prílohy