Vývoz komunálneho odpadu

Dňa 5.3.2021 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. poprosím poplatníkov aby koše vyložili ku hlavnej ceste

Zber elektroodpadu

Zverejnené 2. marca 2021.
Bez úpravy .