Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Malé Borové.

Späť na aktuálne vývesky

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny