Uznesenie zo zasadnutia OZ 9.10.

Zverejnené
17. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. októbra 2022
Kategória

                        konaného dňa: 9.10.2020 v Malom Borovom

Prílohy