Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konané dňa: 17.7.2020 v Malom Borovom

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júla 2022
Kategória

Prílohy