Oprávnení voliči v karanténe

Zverejnené
23. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. októbra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy