Kandidáti na poslancov OÚ a starostu obce

Zverejnené
16. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. septembra 2022
Kategória

Prílohy