Zber plastovú a papiera

Zverejnené
30. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2021 − 4. septembra 2021