Farské oznamy

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 28. apríla 2021