Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021 − 23. marca 2021
Usmernenie k vyhláške ÚVZ č. 132