ZBER ELEKTRO ODPADU

Dňa 25.4.2022 bude v našej obci prebiehať zber elekrtoodpadu. Prosím občanov, aby elektroodpad koncentrovali na troch miestach a to:

Pri obecnom úrade

Na autobusovej zastávke autobusu konečná

Na autobusovej zastávke na Novoti

Elektroodpad noste na skládky najskôr v sobotu 23.4.2022. Ďakujem.

Zverejnené 1. marca 2022.
Upravené 11. apríla 2022.